Historia.

1945 bildades Skövde Hunddressyrklubb som klubben hette från början, av instruktörer ur armén. Klubbens första ordförande var kapten Bråkenhjälm vid P4. Då utbildning av hundar och ägare hade militär anknytning var militäranställda inom styrelse och utbildning under de första åren dominerande. De första åren låg medlemsantalet runt 20 personer, verksamheten handlade då huvudsakligen om hunddressyr som bedrevs i Ridhuset på K3 och utanför på Heden. Några tävlingshundar kom inte fram förrän 1954, ungefär samtidigt som klubben fick sin första instruktör. I slutet av 1950-talet började verksamheten ta fart och medlemsantalet steg till över 50 st.

1958 började klubben bygga en klubbstuga i Ryd (där KSS värmecentral ligger idag). Här bedrevs en livlig kurs-och tävlingsverksamhet under 9 år. Klubbens medlemmar hade gott om träningsmarker på dåvarande T2:s övningsområden. När Kärnsjukhuset skulle byggas, fastställdes det att det skulle ligga just på våra träningsplaner. Stor debatt utbröt mellan klubbens medlemmar och Skövde kommun, vart skulle vi ta vägen?
Ett tag var vi uppe på berget, någonstans i närheten av Ljungstorp, senare placerades vi till mångas förtret mitt på P4:s övningsfält.

1968 flyttade klubben till Lövsjötorp, en flyttning som skedde med vemod och onda profetior om framtiden. Vi fick hyra ett mycket vackert beläget litet torp med tillhörande förrådsbyggnader vid Kroksjön och snart anlades rationella och välplanerade träningsplaner i anslutning till stugan. Omgivningarna runt torpet var inte bara natursköna utan omväxlande och väl lämpade för alla slag av hundsport året runt. Vem kunde ana att vi skulle finna oss så väl tillrätta att vi fortfarande fröjdas varje gång vi kommer ut. Redan kort efter flyttningen började förberedelser för att bygga ut stugan. Det ena förslaget efter det andra lades fram, bara för att läggas till handlingarna p g a att kassan var för liten.

Torpet rustades upp efter hand som det behövdes, men var fortfarande lika litet. Behovet av större lokaler för utbildning och möten var stort och en lektionssal i logen iordningställdes. Dock ökade klubbens aktiviteter ytterligare och antalet medlemmar steg raskt med mer akut utrymmesbehov som följd. Många teorilektioner hölls i det fria när vädret tillät eller i lokaler som hyrdes på stan.

1981 fick klubben köpa en större barack av en annan förening, samtidigt som lån ordnades med kommunen som borgenär. Under sommaren göts grunden samtidigt som nedmonteringen av baracken pågick i Skultorp. Under följande vinter och vår lade medlemmarna ner ett omfattande arbete med att färdigställa den nya klubbstugan och att foga den samman med det helt nya köket. Resultatet blev att klubben nu förfogar över relativt goda utrymmen och inte är så beroende av väder och vind.

Klubben har genom åren inte bara sysslat med utbildning, utan kanske ännu mer utmärkt sig genom de aktivt tävlande och som arrangör av tävlingar.

Bland de tävlande har klubben genom åren haft och har ett flertal framträdande profiler med bl a framskjutna placeringar på SM.

Janne Svensson som vunnit SM i drag,
Irene Boklund tog SM-guld för rapporthundar.
Thomas Lander som vunnit SM för räddningshundar.

Övriga SM deltagare:
Christina Rynning SM i Lydnad 1999 (Världsmästare lydnad 2003, men då tävlande för annan klubb)
Ulrica Liljebo-Movitz, NM i spår 1992, SM i spår 1991-92, SM i sök 1994
Ulla-Britt Liljebo, SM i spår 1993-95
René Friberg, SM i spår 1998, 2014, 2017
Sara Lundin, SM i spår 2014, kvalade in 2017
Per Dahlgren, SM i spår 2013, 2014
Wendy Tapper-Ås SM Agility 2014,2015,2016
Camilla Karlsson SM Agility 2015,2016
Denny Martinsson SM Skydd 2015,2016, 2017
Gunnar Hammarbäck SM Spår 2016, 2017
Lotta Olsson SM Skydd 2017
 

Till de evenemang som man gärna minns är:
 

1970, Nordiska Mästerskapen i bruks som arrangerades i Skövde .

1981, SM i bruks som genomfördes i Karlsborg med Skövdeklubben som ansvarig för bl a spårhundsgruppen.

1986, SM för tjänstehundar som arrangerades i Lidköping där bevakningshundgruppen låg på vårt ansvar.

1999, Hund SM genomfördes i Skövde med omnejd, där vi bl.a. var ansvariga för spårhundsgruppen mm.

2012 Bruks/IPO-SM med Axevalla Travbana som centra, Skövde BK ansvariga för spårhundsgruppen.