Inga klubbtävlingar 
2019 och 2020

2018
KM Bruks

Gunnar Hammarbäck och Zorba
KM Lydnad
Gunnar Hammarbäck och Zorba
Alice Wallin
Gunnar Hammarbäck och Zorba

2017
KM Bruks

Johan Olsson med Svea
Km Lydnad
J
enny Lindberg med Zoya
Alice Wallin
Jenny Lindberg med Zoya

2016
KM Lydnad Beda Johansson med Milton
Alice VP
Annika Almkvist med Atlas
KM Bruks
Sara Lundin med Bolla
BruksOskar och Årets Tävlingshund
Gunnar Hammarbäck med Zorba
 

2015
KM Lydnad 
Åsa Rott,
Alice VP
Gunnar Hammarbäck med Zorba
KM Bruks
Sara med Bolla
Bruksoskar
Denny Martinsson och Ike


 

2014
KM Lydnad
Kaisa Axelsson Daisy 185p
Therese Söderström Daisy 179,5p
Jenny Johansson Zoya 178p

KM Bruks
Rene Friberg Zippi 291,5p
Gunnar Hammarbäck Zorba 273p
Asta Egerlind Ligiston 264p

Alice W VP
Gunnar Hammarbäck Zorba 282p

Bruksoskar
René Friberg med Zippi


 

2013
KM Bruks
Rene Friberg Zippi 290p
Gunnar Hammarbäck Zorba 284p
Johan Olsson Smilla 275p

KM Lydnad
Johan Olsson Smilla 193p
Per Dahlgren Zoda 186p
Elin Henriksson Sike 174,5p