Tävlingar och prov 2018

7-8/4 Elitspår
4/5 Lydnad alla klasser
6/6 Appell spår
22/9 Hkl/Lkl spår
23/9 Sök alla klasser
2710 Lydnad alla klasser


Klubbtävlingar
12/4 KM Lydnad
24/5 Alice Wallins VP (appell spår)
20/9 KM Bruks

 

Tävlingskommittén

Per Dahlgren sammankallande
dahlgren_per@hotmail.com
Johan Olsson
johanolsson12@hotmail.se
Ann-Christine Johansson
anki.johansson@mbox301.swipnet.se
Lalla Hammarström
 Håkan Säll