Tävlingar och prov 2018

7-8/4 Elitspår
4/5 Lydnad alla klasser
6/6 Appell spår
22/9 Hkl/Lkl spår
23/9 Sök alla klasser
2710 Lydnad alla klasser 

Anmälan

MH & Korning:

gör du här>>>
Eller på den speciella bankgiroblankett som finns hos din lokala klubb eller hos SBK:s kansli.
Viktigt att rätt uppgifter kommer med, så att vi slipper ringa för kompletterande uppgifter.

OBS! Anmälan är giltig först när avgiften är betald (senast 3 veckor innan tävling)

e-mail till tävlingssektorn

Tävlingskommittén

Per Dahlgren sammankallande
0706-770 393
dahlgren_per@hotmail.com
Johan Olsson
johanolsson12@hotmail.se
Ann-Christine Johansson
anki.johansson@mbox301.swipnet.se
Lalla Hammarström
 Håkan Säll