Tävlingar och prov 2019

27 oktober officiell Lydnad start 1,2,3
 

Tävlingskommittén

Per Dahlgren sammankallande
dahlgren_per@hotmail.com
Johan Olsson
johanolsson12@hotmail.se
Ann-Christine Johansson
anki.johansson@mbox301.swipnet.se
Lalla Hammarström
 Håkan Säll