Tävlingar 2021
Under förutsättningar att Corona restriktionerna upphört
2021-06-06 Spår Akl
2021-09-18 Sök alla klasser
2021-09-19 Spår Hkl, Spår Lkl
2021-10-30 Lyd 1,2,3 Start

Tävlingskommittén
Inger Edlund
Mail:  smulan_71@live.se