Tävlingar 2021
Under förutsättningar att Corona restriktionerna upphört
2020-04-10 Elit Spår
2020-04-11 Elit Spår
2020-05-07 Lyd 1,2,3 Start
2020-06-06 Spår Akl
2020-09-18 Sök alla klasser
2020-09-19 Spår Hkl, Spår Lkl
2020-10-30 Lyd 1,2,3 Start

 

Tävlingskommittén

Styrelsen