KM Bruks 2022
1:a Gunnar Hammarbäck med Breeze
2:a Yvonne Bäckström med Peja
3:a Lennart Strömberg md Rudolf

KM i Bruks 2019
1a Gunnar Hammarbäck och Zorba
2:a Annika Almqvist och Mumma
3:a Sara Lundin och Bolla

2019
Km o DM Lydnad
Åsa Rott
Annika Almqvist
Britt-Marie Johansson

2018
KM Bruks
Gunnar Hammarbäck och Zorba
KM Lydnad
Gunnar Hammarbäck och Zorba
Alice Wallin
Gunnar Hammarbäck och Zorba
2017
KM Bruks

Johan Olsson med Svea
Km Lydnad
Jenny Lindberg med Zoya
Alice Wallin
Jenny Lindberg med Zoya

2016
KM Lydnad
Beda Johansson med Milton
Alice VP
Annika Almkvist med Atlas
KM Bruks
Sara Lundin med Bolla


2015
KM Lydnad
 

Åsa Rott,
Alice VP
Gunnar Hammarbäck med Zorba
KM Bruks
Sara med Bolla


2014
KM Lydnad

Kaisa Axelsson Daisy 185p
Therese Söderström Daisy 179,5p
Jenny Johansson Zoya 178p

KM Bruks
Rene Friberg Zippi 291,5p
Gunnar Hammarbäck Zorba 273p
Asta Egerlind Ligiston 264p

Alice W VP
Gunnar Hammarbäck Zorba 282p
Kaisa Axelsson Daisy 181p
Asta Egerlind Quickan 161p

2013
KM Bruks
Rene Friberg Zippi 290p
Gunnar Hammarbäck Zorba 284p
Johan Olsson Smilla 275p

KM Lydnad
Johan Olsson Smilla 193p
Per Dahlgren Zoda 186p
Elin Henriksson Sike 174,5p