TävlingskommittéN

Tävlingskommittén ansvarar för att arrangera officiella tävlingar i bruks- och lydnad samt klubbens inofficiella tävlingar.

För att kunna tävla i bruks krävs att hunden är registrerad hos SKK (ej blandras) och föraren medlem i SBK. I Lydnad kan även oregistrerade (dvs blandraser får tävla) och kryptochida hundar delta, förutsatt att de har tävlingslicens.

Bruksprov arrangeras i Spår-, Sök-, Rapport-, Patrull- respektive Skyddsgrupp och i Lägre-, Högre- och Elitklass. För att få delta skall hunden erhållit uppflyttningspoäng från Appellklass och ha känd mental status (MH). Proven innehåller en special- och en lydnadsdel. Huvudmomenten skiljer sig åt, medan lydnadsdelen är lika oavsett grupp.

Ansvariga i tävlingskommittén

Ann-Christine Johanssonannaowhilda@outlook.com070-9965151
Ninni Sirénninni.siren@yahoo.se070-2864760
Jenny Lindbergjenny_jubatus@hotmail.com076-9402558
Anna Bergmananna.bergman76@gmail.com073-8461001
Annika Almqvistannikarottis@hotmail.com
Simon Behrendtz
Patrick Lagerstedt

Vill du lära dig mer om tävling och är intresserad av att vara funktionär? Vi har alltid ett stort behov av funktionärer så hör av dig till någon av oss i tävlingskommittén.

Detta är några delar man kan göra som funktionär:
Skriva åt domare på plan
Lägga spår
Valla uppletsruta eller sökruta
Hjälpa till i köket
Köra ut tävlande till spåren


Är du intresserad av att utbilda dig till tävlingsledare, tävlingssekreterare eller domare? Kontakta tävlingskommittén!

Det är jättekul att tävla så var gärna med på våra klubbtävlingar! Mer info kommer under hösten 2022.

Klubben betalar ut 1500:- för de som deltar på SM oavsett gren.
Skriv ett mail till kassören om att du vill ha bidraget.

Statuter för ”Bruksoskar”

·      ”Bruksoskar” utdelas varje år och består av en statyett samt ett diplom med prismotivering.

·      Tävlingen är öppen för medlemmar i Skövde Brukshundklubb, oberoende av tävlingsgren (bruks,drag eller lydnadsklass).

·      Årets ”Bruksoskar” skall uppfylla följande krav:

1.    Minst fem officiella tävlingar skall ha genomförts under året (Alice Wallins VP och KM räknas som off. tävlingar).

2.    Insatserna inom sporten skall vara av den art att Skövde Brukshundklubb bringas god PR.

3.    ”Bruksoskar” har uppträtt på ett sätt, så att god tävlingsanda och gott kamratskap befrämjats.

·      Tävlingsresultaten skall införas i tävlingspärmen av den tävlande.

·      Samma ekipage kan vinna ”Bruksoskar flera år, dock ej i följd.

·      Pris samt gravyr av detta bekostas av klubben.

·      ”Bruksoskar” utses av tävlingssektorn, men kan rekommenderas av medlem som så önskar. Rekommendationen skall skriftligt tillsändas tävlingssektorn eller styrelsen.

·      ”Bruksoskar” utdelas vid årsmötet, tillsammans med tävlingssektorns motivering.

·      ”Bruksoskar” hålls hemlig till utdelningen.

·      Förslag till ändring av dessa statuter, skall skriftligt tillsändas styrelsen.
Beslut om ändring skall ske på två på varandra följande medlemsmöten.

TÄVLINGSBOK
Information till alla SBK:s rasklubbar och SBK distriktens tävlingsavdelningar
 
Från och med 1 januari 2017 kommer SBK ta över ansvaret för försäljning och journalföring av tävlingsböcker. 
 
Detta på grund av att det i varje land ska kunna säkerställas att endast en bok utfärdas per hund. I dagsläget sker utförandet av tävlingsböcker av flera rasklubbar och en hund kan köpa en tävlingsbok från flera olika rasklubbar då inget gemensamt register finns.
Böckerna ska även vara numrerade. 
 
Tävlingsboken kommer att vara tillgänglig att köpa hos SBK under hösten 2016. 
Den kommer att vara anpassad för lydnad, IPO, IPO-NS och Mondioring, i och med detta behövs således bara en bok per hund i de fall hunden är aktiv inom flera grenar. 
 

Lydnadsprov genomförs i Startklass, Klass 1, Klass 2 och Klass 3 med stigande svårighetsgrad. Ett godkänt betyg i Startklass kan likställas med mycket god vardagslydnad. Championat erövras i Klass 3, Distrikts- och Svenska Mästerskap anordnas årligen för distriktets respektive rikets yppersta elit.

Klubbens inofficiella tävlingar är Klubbmästerskap (KM) i lydnad (Startklass och Klass 1), KM i Bruks (Appell Spår), Lords med tre deltävlingar (Startklass) samt Alice Wallins Vandringspris (Appell Spår). KM är också kvalificeringstävlingar till Lag-DM i Lydnad respektive Bruks.

Alice Wallin 1981. Hon var då 85 år och stod bakom disken till sin sybehörs-present-och potatisaffär. Adressen var Gransikagatan 2.
Huset är rivet. Övfermans tobak ligger där idag.
Hon hade Bedlingtonterrier och instiftade Alice Wallins Vandringspris