MH och MT 2022

MH 5/6
MH 7/8
MH 20/8 Uppfödare (Foggens)
MH 4/9
MT 2/10

 

OBS! Anmälan är giltig först när avgiften är betald (senast 3 veckor innan tävling)

Tryck på MH så kommer ni till anmälan

Christer Lundberg
Mobil 0702 206085
christer.lundberg@live.com