Jessica Häggblom
Allmänlydnadsinstruktör
 

Ann Lindberg
Allmänlydnads-instruktör

Christer Lundberg
Allmänlydnadsinstruktör


 Lennart Strömberg    Hjälpinstruktör

Angelica Hoerschelmann     Allmänlydnads-instruktör

AKTIVA

Therese Viktorsson
 Allmänlydnads-instruktör

Ulla Malmgren Instruktör
hundtjänst-instruktörer

Yvonne Bäckström Utbildare

Kerstin Karlsson
SBK-Lärare Instruktör

Sara Lundin  Instruktör Kaisa Axelsson Hjälpinstruktör 

Maria Laurén Utbildare

Anna Bergman
Allmäninstruktör

 

René Friberg
SBK-Lärare Instruktör

Wendy Tapper-Ås Allmänlydnads-instruktör
Agilityinstruktör

          Jessica Häggblom
          Hjälpinstruktör
Per Dahlgren Tävlingsinstruktör.

VILANDE

Linda Johansson Agilityinstruktör

Thomas Lindberg Patrullhundstruktör
 

Maria jansson Agilityinstruktör