VÄLKOMMEN TILL  SKÖVDE BRUKSHUNDKLUBB

Bäste medlem,
Du kallas härmed till årsmöte för Skövde Brukshundklubb.
Datum: 2021-02-21
Tid: 15:00 (mötet öppnar för insläpp kl 14:30)
Var: Mötet kommer att avhållas digitalt via Zoom
Med tanke på rådande situation med Corona och restriktioner från både myndigheter och våra huvudorganisationer kommer mötet att avhållas digitalt. Detta påverkar både hur kallelse skickas ut och hur dagordning kommer att se ut. Se information från Svenska Brukshundklubben längst ned i mailet
Dagordning och möteshandlingar kommer att skickas ut digitalt varför vi vill be de medlemmar som saknar e-postadress att lägga till det i medlemsregistret.
Du vet väl att du själv har ansvaret för att hålla medlemsregistret uppdaterat?
Du kan hantera ditt medlemskap på SBK Medlem Online https://sbkmedlemonline.se 
Saknar du konto kan du ordna det här: https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/
Kallelsen kommer ut via e-post, hemsida och klubbens Facebookgrupp.
Styrelsen kommer att ordna med testmöte för medlemmarna så att man kan prova på detta innan. Mer information kommer att skickas ut senare. 
Väl mött!
/Styrelsen Skövde Brukshundklubb

Information från Svenska Brukshundklubben
Kallelser till års- och fullmäktigemöten 2021
Publicerat i: Organisation
Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubben inför års- och fullmäktigemöten 2021 behöver kallelser i år INTE gå ut senast den 1 januari 2021 UTAN kallelsen ska gå ut senast 21 dagar före mötet. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.
Kallelse behöver inte gå ut senast den 1 januari 2021 (som anges i Brukshundklubbens normalstadgar) detta enligt Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés beslut inför års- och fullmäktigemöten 2021. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.
Kennelklubbens beslut om möjlighet att skjuta upp 2021 års möten gäller dessutom bland annat under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar på förvaltningen för 2020. Detta gör att den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse måste färdigställas innan beslut om ev. uppskjutet möte kan fattas. Det behöver revisorerna tid för och kan inte genomföras innan årsskiftet.
Kallelse ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet. Föreningskommittén rekommenderar Kennelklubbens medlemsorganisationer att uppmana medlemmar att skicka in e-postadresser för att möjliggöra kallelse.

Klubbens Swish 1230988659

Vi finns på Facebook. Sök på Skövde Brukshundklubb och skicka sedan en förfrågan.

Tävlingarna på klubben är inställda tills vidare

JUST NU ÄR DETTA INSTÄLLT
Allmän träning på klubben
Torsdagar 18:00-20:00
för alla som är SBK-medlemmar.
Skotträning kan förekomma 
mellan 17,30 - 18.00
OBS Ej skottberörda hundar.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben har vi rabatt på Försäkring från Agria.

Hej bäste medlem
Våra föreningar inom Brukshundklubben har nya stadgar som påverkar årsmöte och valordningen. Se längst ned.
Det innebär i korthet att
Valberedningen tar fram ett första preliminärt förslag som lämnas över till styrelsen.
Styrelsen presenterar förslaget för medlemmarna.
Medlemmarna har nu möjlighet att ge ytterligare förslag till valbara styrelseposter genom att skicka förslag till styrelsen. Dessa förslag ska innehålla namn på medlem som föreslås, vilken post medlemmen föreslås för, en presentation av kandidaten, samt en försäkran om att medlemmen är tilltalad och ställer upp som kandidat för aktuell post. Förslag ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 december.
Styrelsen lämnar över lista på nya kandidater till Valberedningen.
Valberedningen lägger ett nytt förslag (kan vara samma som det ursprungliga eller nytt).
Inför årsmötet presenteras valberedningens förslag som vanligt, men med tillägg av de ytterligare förslag som kommit in.
På årsmötet kan sedan person väljas som ingår i valberedningens förslag, eller om det finns en kandidat som nominerats till samma post. Kandidater kan INTE väljas till annan post än vad de nominerats till.
Valberedningens förslag till Styrelse 2021
Ordförande Mikael Wadström Omval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Vice ordförande Christer Lundberg Omval 2 år tom 2023 Motförslag kan läggas
Sekreterare Therese Viktorsson Kvarstår 1 år tom 2022
Kassör Gunnar Hammarbäck Kvarstår 1 år tom 2022
Ledamot Lennart Strömberg Nyval 2 år tom 2023 Motförslag kan läggas
Ledamot Maria Lögdlund Omval 2 år tom 2023 Motförslag kan läggas
Ledamot Anette Källström Kvarstår 1 år tom 2022
Suppleant Ann Lindberg Omval 2 år tom 2023 Motförslag kan läggas
Suppleant Ulla Malmgren Fyllnadsval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Revisor Anna Brinning Omval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Revisor Ulrika Vikenmark Omval 1år tom 2022 Motförslag kan läggas
Revisorssuppleant Mia Hansson Omval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Revisorssuppleant Hans Green Omval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Valberedningen:
Sammankallande Gun Johansson Nyval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
Ledamot Yvonne Bäckström Omval 2 år tom 2023 Motförslag kan läggas
Ledamot Anna Spetz Fyllnadsval 1 år tom 2022 Motförslag kan läggas
För att skicka in ett förslag till styrelsen skickar du ett mail till anette0819@hotmail.com
Mailet ska innehålla:

En av våra sponsorer till bl.a. Julpromenaden.
Vid uppvisande av medlemskort har ni 10% rabatt på hela hundsortimentet.
(Gäller ej extrapriser eller bonusberättigat foder)

Vid uppvisande av Skövde Brukshundklubbs medlemskort erhålles 10% på alla ord.prisvaror.